Energia

Fotowoltaika – Dofinansowanie

fotowoltaika dofinansowanie

Energia słoneczna jest obecnie jednym z najbardziej dyskutowanych tematów na rynku. Bardzo ciekawe jest to, że stała się ona bardziej popularna, mimo że większość osób wie, że potrzeba lat, aby zyskać zwrot kosztów instalacji. Panele słoneczne są bardzo drogie i nie zwróci się inwestycja w krótkim czasie. Dlatego wiele osób nadal ma trudności z podjęciem decyzji o zakupie paneli słonecznych do swoich domów lub nie. Jednak liczne instytucje rządowe i wielcy inwestorzy spopularyzowali fotowoltaikę, wprowadzając zachęty dla osób wybierających taki rodzaj energii.

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika (PV) to proces przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną. Panele PV przekształcają światło słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania domów i przedsiębiorstw. Systemy fotowoltaiczne (PV) są również nazywane słonecznymi systemami elektrycznymi.

Termin „fotowoltaiczny” pochodzi od greckich korzeni φῶς, phōs (światło) i volt (wigor).

Panele fotowoltaiczne składają się z wielu ogniw słonecznych, które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną. Ogniwa słoneczne składają się z półprzewodników, które wytwarzają prąd elektryczny, gdy są wystawione na działanie światła. Półprzewodniki w ogniwach słonecznych są zwykle wykonane z krzemu, ale inne materiały, takie jak arsenek galu lub diselenek miedzi (CIS/CIGS) są również wykorzystywane w niektórych zastosowaniach ze względu na ich lepsze właściwości.

Dlaczego warto?

Żyjemy w świecie ograniczonych zasobów. Musimy zapewnić naszym przyszłym pokoleniom odpowiednie dostawy czystej energii, która jest zrównoważona.

Słońce zapewnia nam obfitość czystej energii, jednak nie zawsze jest ona dostępna wtedy, gdy jej potrzebujemy. W tym miejscu do gry wchodzi fotowoltaika. Fotowoltaika to urządzenia, które przekształcają światło słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną i wykorzystują ją do celów mieszkalnych lub komercyjnych, takich jak ogrzewanie wody lub dostarczanie energii elektrycznej do domu lub firmy.

Korzyści z inwestowania w fotowoltaikę obejmują:

Oszczędność energii – oszczędzaj pieniądze, zmniejszając rachunek za prąd dzięki darmowej energii słonecznej.

Wpływ na środowisko – pomóż zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, wytwarzając czystą energię odnawialną bez żadnych zanieczyszczeń i emisji!

Bezpieczeństwo narodowe – posiadanie zróżnicowanej mieszanki źródeł wytwarzania energii może zmniejszyć zależność od zagranicznej ropy naftowej, jednocześnie czyniąc nas mniej podatnymi na zakłócenia w dostawach i wahania cen.

Wysokość dofinansowania na fotowoltaikę

Kwota finansowania, która jest dostępna dla fotowoltaiki różni się w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz zainstalować duży układ paneli słonecznych na swoim dachu, możesz ubiegać się o dotacje na domową efektywność energetyczną od rządu. Pieniądze zostaną wykorzystane na instalację paneli, ale można również ubiegać się o pożyczki z banku lub innych instytucji finansowych.

Jeśli masz małą firmę i chcesz zainstalować panele słoneczne, istnieje wiele organizacji, które zapewniają finansowanie na ten cel. Małe firmy mogą ubiegać się o pożyczki od rządu i innych instytucji, aby sfinansować instalację swoich paneli słonecznych.

Istnieje również kilka programów, które pozwalają właścicielom domów z mniejszymi nieruchomościami zainstalować panele słoneczne na swoich dachach bez żadnych kosztów. Systemy te pomagają właścicielom domów zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię elektryczną każdego miesiąca, jednocześnie zmniejszając ich ślad węglowy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zamiast paliw kopalnych.

Źródła finansowania

Finansowanie można uzyskać z wielu źródeł, w tym programów rządowych, władz lokalnych i organizacji charytatywnych.

Programy rządowe

Fotowoltaika w Polsce to dynamicznie rozwijająca się branża. Rząd oferuje różne programy, które zachęcają do korzystania z energii odnawialnej, w tym energii słonecznej.

Największym programem jest Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad wspierania rozwoju źródeł odnawialnych), która zapewnia dotacje dla projektów solarnych. Ustawa została zmieniona w 2012 roku, aby umożliwić dotacje dla większych instalacji (3 MW lub więcej) i wprowadziła system przetargowy dla projektów do 10 MW.

Oprócz tych programów istnieją również mniejsze programy mające na celu zachęcanie do rozwoju w konkretnych regionach. Na przykład, wschodni region Polski jest przedmiotem szczególnej uwagi rządu, który zainwestował w poprawę infrastruktury na tym obszarze.

Ministerstwo Energii planuje realizację następujących programów:

Program Parków Fotowoltaicznych – dofinansowanie dla dużych parków słonecznych o mocy do 10 MWp;

Program Elektrowni Fotowoltaicznych (Generacja Rozproszona) – dotacja dla małych elektrowni fotowoltaicznych, zwykle podłączonych do sieci;

Program Projekty Fotowoltaiczne – dotacja dla indywidualnych instalacji podłączonych do sieci.

Najbardziej podstawową formą wsparcia rządowego dla energii słonecznej jest bezpośrednia dotacja. W tym przypadku, rząd płaci za część kosztów instalacji bezpośrednio do właściciela domu lub firmy. Właściciel domu lub firma następnie płaci to, co pozostaje do ukończenia projektu. W niektórych przypadkach właściciele domów mogą nawet wykorzystać te dotacje, aby spłacić cały koszt instalacji poprzez nisko oprocentowane pożyczki od lokalnego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Władze lokalne

Następujące władze lokalne w Polsce oferują dotacje na instalacje fotowoltaiczne:

Miasto Warszawa, w tym jego powiaty (dzielnice), oraz miasto Lublin. Dotacja jest dostępna dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Maksymalna wielkość projektów to 1 MWp (megawat mocy szczytowej). Wysokość dotacji wynosi 60 000 zł na każdy kWp mocy zainstalowanej, ale nie może przekroczyć 2 mln zł na jeden projekt. Wnioski przyjmowane są dwa razy w roku (w kwietniu i październiku).

Miasto Wrocław. Wnioski przyjmowane są dwa razy w roku (w kwietniu i październiku). Maksymalna wielkość projektów to 1 MWp (megawat peak). Dofinansowanie wynosi 60 000 zł na każdy kWp mocy zainstalowanej, ale nie może przekroczyć 2 mln zł na jeden projekt.

Miasto Szczecin. Wnioski przyjmowane są dwa razy w roku (w kwietniu i październiku). Maksymalna wielkość projektów to 1 kWp (kilowat szczytowy). Dofinansowanie wynosi 10 000 zł na każdy kWp mocy zainstalowanej (maksymalnie 3 kWp), ale nie może przekroczyć 100 000 zł na jeden projekt.

Organizacje charytatywne

Wiele organizacji charytatywnych zapewnia również pomoc finansową lub dotacje na instalację paneli słonecznych. Poniższa lista zawiera niektóre z tych organizacji:

Polskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej (polski skrót: PSE) – Stowarzyszenie zostało założone w 1996 roku jako niezależna organizacja non-profit, której celem jest promocja odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania w Polsce.

Fundusz Efektywności Energetycznej – Fundusz jest zarządzany przez polskie Ministerstwo Energii i jest odpowiedzialny za promowanie efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Udziela pomocy finansowej na instalację paneli słonecznych i innych rodzajów systemów energii odnawialnej poprzez swój program Solar Aid.

Warszawski Instytut na rzecz Ekorozwoju (WISD) – organizacja non-profit, która promuje zrównoważony rozwój poprzez edukację i badania. Opracowała ona system dotacji na instalację systemów fotowoltaicznych, obejmujący bezpośrednie dotacje oraz subsydiowane kredyty udzielane przez banki. Program obejmuje również środki efektywności energetycznej, takie jak izolacja, pompy ciepła i remonty budynków. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu dopłat do instalacji fotowoltaicznych WISD, należy skontaktować się z nimi bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej.

O autorze

Moje teksty

Cześć, jestem Mikołaj Czajka! Moją pasją są systemy klimatyzacji i pompy ciepła - uwielbiam zgłębiać tajniki tych technologii i szukać sposobów na zwiększenie ich wydajności energetycznej. Poza tym jestem prawdziwym entuzjastą odnawialnych źródeł energii i staram się na co dzień żyć w zgodzie z naturą.